A04

SD11

SD11 A04

O klientovi

Festival animovaných filmů v krásném jihočeském městě Třeboň. Je určen jak odborné veřejnosti tak laikům a dětskému obecenstvu. Vizuální styl předchozích ročníků často odkazoval k místu konání – k oblasti známé díky rybníkům, rybaření a kaprům. Každoročně je zde i zahraniční účast filmů a obecenstva. Anifilm je největším konkurentem druhého českého festivalu animovaných filmů – Anifestu. Naším úkolem bylo se odlišit.

Odkazy

www.anifilm.cz

Zadání

Vytvořit komplexní vizuální styl festivalu, včetně znělky, katalogu a výzdoby města. Součástí práce bylo i nespočet inzerátů v médiích, úprava webových stránek a samozřejmě festivalové plakáty. Jedním z velkým „podúkolů“ bylo vytvořit nový a přehledný program festivalu. Rozdělit a vymyslet barevný kód jednotlivých sekcí tak, aby se každý divák dokázal zorientovat. Barvy bylo nutné volit dostatečně výrazné a odlišné.

Řešení a výsledky

Naším řešením byla abeceda znaků. Jedná se o čtvrtý ročník, označený jako 04. Nechali jsme se inspirovat animovaným filmem a vytvořili kompletní abecedu, která se zkládala pouze z nul a čtyřek – všech možným tvarů a funkcí. Na základě této abecedy o 130ti obrázkových znacích jsme dokázali hravě generovat veškeré vizuální výstupy. Znělka festivalu posloužila jako první a nejvíce vysvětlující prvek. Zde jsou jednotlivé tvary animovány ve své podstatě – nula jako zeď je zbořena, nula jako kolo se točí, čtyřka jako blesk zahřmí a čtyřka jako equalizér je hudbou vykreslena. Naší záměrem byla čitelnost a jednoduchost. Odlišit se od konkurence. Naše práce byla oceněna na Jihlavském festivalu a dostali jsme cenu diváků (toho si velmi vážíme) za nejlepší festivalový plakát. Také návštěvnost tohoto ročníku byla o několik tisíc větší :)

Kontakt

MgA. Jakub Korous
grafický design a vizuální komunikace


 jakubkorous@gmail.com
+420 603 167 913