A04 katalog

A04

A04 A04 katalog

O klientovi

Lucie Stejskalová je architektka a teoretička urbanismu. Vystudovala architekturu na UMPRUM v Praze v ateliéru Jindřicha Smetany. Pracovala pro Centre for Central European Architecture a podílí se na IPR Praha v Sekci strategií a politik na přípravě strategických projektů a Strategického plánu hl. m. Prahy. Projekt Myslet město vznikl v rámci mezioborových debat o podobě současného evropského města a rozvojových strategií. Jeho cílem je vytvořit nezávislou platformu, která propojí různé odborník

Odkazy

www.mysletmesto.cz
www.bookreport.cz
video Bookreport


 

Zadání

Jako autoři grafického návrhu jsme dostali velký objem různorodých dat. Měli jsme text, který byl strukturovaný do několika celků. Měli jsme fotografie v různé kvalitě a od různých autorů. A v neposlední řadě jsme měli obrovskou hromadu grafů, map a tabulek. V případě grafů a map byl velký problém, jak vyřešit autorská práva, jak sladit velké rozdíly v kvalitě zdrojových dat a jak všemu dát jednotný vzhled. Jasným zadáním byla kniha. Velkým úkolem pro nás, jakým způsobem vše poskládat.

Řešení a výsledky

Vybrali jsme jednu písmovou rodinu, kterou jsme použili ve třech řezech – patkový, bezpatkový a monospace. Tématem knihy je kontrast mezi plánovaným a přirozeným vývojem města. Naše sazba je obohacena o generovaný prvek, tedy náhodná kombinace tří písmových řezů. Stejný princip, jako problematika v knize. Grafy a mapy jsme vyřešili sjednocením pomocí pixelizace. Vše bylo nutné překreslit a připravit přímo na míru. Různá kvalita fotek je vyřešena převedením do černobílé. Celá kniha je vytištěna ve dvou barvách – zelené a černé. Podařilo se jen na základě polotónů získat všechny potřebné informace. Kniha byla oceněna v rámci Nejkrásnější knihy roku 2014 – udělena cena Typodesignclubu za grafické zpracování.

Kontakt

MgA. Jakub Korous
grafický design a vizuální komunikace


 jakubkorous@gmail.com
+420 603 167 913